Demokracja Płynna

#BBLD - Blockchain Based Liquid Democracy

prawo do bezpiecznego delegowania 

lub cofania głosu